Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Idara ya Kuwaenzi Waasisi wa Taifa

Inashughulika na usimamizi, ukusanyaji na uhifadhi wa Kumbukumbu na vitu vya waasisi wa Taifa vyenye umuhimu wa kihistoria