Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Nyaraka

 

  1. WARAKA WA UTUMISHI WA UMMA NA.2 WA MWAKA 2021-Kumb Na CAC.44/472/01/A/76.KUHUSU UTARATIBU WA MAWASILIANO YA KIOFISI KATIKA OFISI ZA SERIKALI KWA KUTUMIA MIFUMO YA OFISI MTANDAO (eOFFICE) NA BARUAPEPE (GMS).