Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Idara ya Usimamizi wa Kumbukumbu

Inashughulika na kushauri, kuratibu na kusimamia utunzaji wa kumbukumbu hai katika Taasisi za umma;