Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Huduma ya Utunzaji wa Kumbukumbu na Ofisi Mtandao

Inashughulika na kushauri, kuratibu na kusimamia utunzaji wa Kumbukumbu hai katika Taasisi za umma.