Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Matangazo

Tangazo la Uteketezaji wa Kumbukumbu za Wizara ya Kilimo


Tangazo la Uteketezaji wa Kumbukumbu za Wizara ya Kilimo